Đụ cô nàng quê mùa hạt le hồng hào Hikari Aozora, tới nơi, xem phim sex hay ông có thể đi đưng đàng hoàng được không, hay là phải chờ cho cơn hoả dịu xuống mới bước đi bình thường được. À con Lý nó cũng nhắc thầy luôn đó chứ. Nhưng bận buôn băn quá nên không đi đâu được thôi. Cô em gái quê cũng mê thầy lắm đó. Thầy Bẩy Ly cười hinh hích thích thú, ông nhớ tới thân hình đẫy đà của Lý còn to lớn hơn em gái quê nhiều. Có lẽ Lý phải thua em gái quê tới năm bẩy tuổi chứ không vừa, nhưng không hiểu sao cái gì cũng to lớn…